Aandeel in elkaar

Onze medewerkers werken niet voor i-Commit maar bij i-Commit. Samen geven we vorm aan ons bedrijf en bepalen we onze koers. De aandelen van ons bedrijf zijn daarom in handen van ons allen. Door dit aandeelhouderschap voelt iedereen zich sterk betrokken. Bij ons bedrijf, bij elkaar, bij onze werkzaamheden en bij de projecten waar we gezamenlijk aan werken. We organiseren regelmatig werknemersvergaderingen, waarin we spreken over de voortgang en toekomst van ons bedrijf en ieders ideeën en rol hierin.

Waarborging kennis en expertise

i-Commit heeft veel waardevolle kennis in huis. Die willen we natuurlijk graag behouden. Met gerichte vakopleidingen zorgen we ervoor dat die kennis en expertise binnen i-Commit gewaarborgd blijft. Ook organiseren we regelmatig bijeenkomsten. Variërend van rondleidingen bij interessante lopende- of gerealiseerde projecten tot themabijeenkomsten waarbij bijvoorbeeld een collega van i-Commit of een opdrachtgever een technisch onderwerp belicht.

Plezierig samenwerken

Wij willen onze mensen voor langere termijn van dienst zijn, door bij te dragen aan hun persoonlijke doelstellingen. Voldoening in het werk door een plezierige en collegiale manier van samenwerken staat daarom centraal bij i-Commit. Met gemotiveerde collega’s, op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Bij de selectie en aanname van opdrachten staan de wensen en ambities van onze mensen voorop: iedereen functioneert immers het beste als hij doet wat hij leuk vindt!