Een snelle of uitgebreide onafhankelijke beoordeling van een Revit-model kan erg waardevol zijn. Bijvoorbeeld om te weten of u de ontvangen informatie veilig en efficiënt kunt gebruiken om de volgende fase van het project in te gaan. Of om er zeker van te zijn dat het model dat u zelf straks oplevert aan de gestelde eisen voldoet.

De meerwaarde van een Model Check door specialisten van i-Commit zit in onze uitgebreide installatietechnische kennis. Naast een (softwarematige) beoordeling van de opbouw van het model kijken minimaal twee paar installatietechnische ogen ernaar. Onze mensen weten welke zaken essentieel zijn en wat van minder groot belang is. Zo kunnen we een goed afgewogen advies geven. Voor u is het prettig dat u kunt overleggen met een vakgenoot. Iemand die uw taal spreekt en begrijpt wat het doel is van een model. Uiteindelijk moet er een fysiek project worden gerealiseerd, en dus gaat i-Commit praktisch en uitvoeringsgericht te werk.

Voor wie?

Adviseurs, installateurs (o.a. tendermanagers) en gebouweigenaren (projectontwikkelaars, ziekenhuizen, facility managers).

Waarom?

Om te bepalen of het aan u geleverde of het door u op te leveren model voldoet aan de gestelde eisen en normen.

Wat?

i-Commit biedt twee model checks, geënt op de MEP-workflow. Deze checks zijn ontwikkeld voor en toepasbaar op zowel een bouwkundig/constructief model als een MEP-model, onafhankelijk van de fase waarin het model en het project zich bevindt.

  • Quickscan: Snelle, onafhankelijke beoordeling op een aantal essentiële punten, om te bepalen of zich geen problemen voordoen en het model veilig toegepast kan worden.
  • Deepscan: Uitgebreide, onafhankelijke beoordeling op en rapportage van een aantal belangrijke criteria, om te bepalen of een model voldoet aan gestelde eisen en normen (zoals het BIM-protocol van het project, RVB-norm, etc.).

Onderdeel van de scans is een duidelijke rapportage, geschreven door een ervaren installatietechnische Revit-specialist. Bij de Deepscan ontvangt u bovendien een uitgebreid onderbouwd advies, voorzien van de verbeterpunten om het model te optimaliseren.

De BCE Model Check kan ook van toegevoegde waarde zijn op modellen die u aangeleverd krijgt bij de aanbesteding van een project. Hiermee krijgt u voor uzelf en voor uw opdrachtgever inzichtelijk welke valkuilen (en risico’s) u mogelijk loopt.

Uiteraard kunt u daarna ook de Project Startup of het complete project bij i-Commit neerleggen, voor engineering en het modelleren van de MEP-installaties. Wij zijn er voor u in alle fases van het project.

Meer informatie over de BCE Model Check?

Wilt u meer weten over onze BCE Model Check, onze andere diensten of werkwijze? Neem contact op met Marc de Jager, Anko de Rooij of John Geven. Zij helpen u graag verder.